SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 4 (1) 2005 str. 43–51

Piotr Cyrek, Marian Woźniak

ZNACZENIE INFORMACJI RYNKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW HANDLU DETALICZNEGO

słowa kluczowe: handel detaliczny, informacja, klienci, konkurenci
abstrakt: W opracowaniu analizowane są problemy dostępności, gromadzenia i wykorzystania informacji jako jednego z narzędzi zdobywania przewagi konkurencyjnej firm handlu detalicznego. W pracy zawarto wyniki badań własnych obejmujących 240 przedsiębiorstw handlu detalicznego funkcjonujących w województwie podkarpackim. Jako czynniki różnicujące przyjęto miejsce funkcjonowania sklepu (miasto – wieś) i rozmiar placówki mierzony wielkością powierzchni sprzedażowej. Analiza dotyczy informacji o klientach oraz konkurentach jako dwóch podstawowych podmiotach z otoczenia jednostki handlu detalicznego, mających realny wpływ na jej sukces rynkowy.
pub/4_1_43.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Cyrek, Piotr, and Marian Woźniak. "THE MEANING OF MARKET INFORMATION FOR RETAIL TRADE ENTERPRISES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 4.1 (2005): 43–51.
APA (2005). THE MEANING OF MARKET INFORMATION FOR RETAIL TRADE ENTERPRISES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 4 (1), 43–51
ISO 690 CYREK, Piotr, WOźNIAK, Marian. THE MEANING OF MARKET INFORMATION FOR RETAIL TRADE ENTERPRISES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2005, 4.1: 43–51.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume4/issue1/abstract-43.html