SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 4 (1) 2005 str. 53–62

Marta Downarowicz, Janina Sawicka

SZANSE I PERSPEKTYWY MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY

słowa kluczowe: rynek pracy, młodzież, bezrobocie
abstrakt: Bezrobocie w Polsce należy obecnie do największych problemów społeczno--gospodarczych kraju. Wynika to między innymi ze splotu uwarunkowań ekonomicznych, związanych z trwającą wciąż transformacją systemową, oraz z uwarunkowań demograficznych, w wyniku których na rynek pracy wkracza młodzież z wyżu demograficznego. Młode pokolenie stanowi specyficzną grupę zasobów siły roboczej, bowiem sposób, w jaki młodzi ludzie postrzegają rzeczywistość ekonomiczną i swoje szanse na rynku pracy ma zasadniczy wpływ na kształtowanie ich kariery zawodowej. Dlatego też tak istotną rolę w ostatnich latach odgrywa polityka rynku pracy skierowana właśnie do młodzieży.
pub/4_1_53.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_53.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Downarowicz, Marta, and Janina Sawicka. "THE CHANCES AND PERSPECTIVES OF YOUTH ON THE LABOUR MARKET." Acta Sci.Pol. Oeconomia 4.1 (2005): 53–62.
APA (2005). THE CHANCES AND PERSPECTIVES OF YOUTH ON THE LABOUR MARKET. Acta Sci.Pol. Oeconomia 4 (1), 53–62
ISO 690 DOWNAROWICZ, Marta, SAWICKA, Janina. THE CHANCES AND PERSPECTIVES OF YOUTH ON THE LABOUR MARKET. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2005, 4.1: 53–62.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume4/issue1/abstract-53.html