SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 4 (1) 2005 str. 63–70

Nina Drejerska

WPŁYW INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZY UŻYCIU KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH NA DOCHÓD ROLNICZY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH

słowa kluczowe: preferencyjny kredyt inwestycyjny, dochód rolniczy
abstrakt: W artykule przedstawiono znaczenie wykorzystania inwestycyjnych kredytów preferencyjnych w skali mikroekonomicznej, czyli skutki wprowadzenia inwestycji nimi finansowanych na działalność wybranych gospodarstw, a w szczególności na uzyskiwany przez te jednostki dochód. Analiza wyników badań empirycznych została poprzedzona krótką prezentacją teoretycznych aspektów warunkujących zalety i wady stosowania tej formy wsparcia rolnictwa na poziomie poszczególnych gospodarstw. Przeprowadzone badania wykazały, że z wyjątkiem jednego roku zmniejszenia produkcji i dochodu w jednym z analizowanych gospodarstw we wszystkich badanych obiektach wystąpił znaczny wzrost tych kategorii w całym badanym okresie.
pub/4_1_63.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Drejerska, Nina. "INFLUENCE OF INVESTMENTS REALIZED ON THE BASE OF PREFERENTIAL CREDITS ON FARMER’S INCOME ON SELECTED FARMS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 4.1 (2005): 63–70.
APA (2005). INFLUENCE OF INVESTMENTS REALIZED ON THE BASE OF PREFERENTIAL CREDITS ON FARMER’S INCOME ON SELECTED FARMS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 4 (1), 63–70
ISO 690 DREJERSKA, Nina. INFLUENCE OF INVESTMENTS REALIZED ON THE BASE OF PREFERENTIAL CREDITS ON FARMER’S INCOME ON SELECTED FARMS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2005, 4.1: 63–70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume4/issue1/abstract-63.html