SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 4 (1) 2005 str. 85–92

Sławomir Juszczyk

METODA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU A MOŻLIWOŚCI OBNIŻENIA KOSZTÓW PRODUKCJI MLEKA W GOSPODARSTWACH WYSPECJALIZOWANYCH

słowa kluczowe: koszty bezpośrednie, kluczowe czynniki sukcesu, opłacalność produkcji
abstrakt: Celem artykułu było przedstawienie kluczowych czynników sukcesu w świetle możliwości obniżenia kosztów produkcji mleka na przykładzie gospodarstw wyspecjalizowanych Makroregionu Środkowego. Tymi czynnikami okazały się jak najniższe koszty: usług i pracy najemnej, pasz z zakupu, zakupu jałówek hodowlanych, pasz objętościowych i pasz treściwych własnych. W gospodarstwach o najniższej opłacalności suma oszczędności w powyższych rodzajach kosztów mogła wynosić do 92,8% wszystkich możliwych oszczędności. Pozostałe 9 rodzajów kosztów bezpośrednich mogły dać do 7,2% oszczędności. Znikome różnice między gospodarstwami o najniższej i najwyższej opłacalności produkcji dotyczyły kosztów: inseminacji, wody, opału, energii elektrycznej i środków czystości. Średnie możliwości ograniczenia koszów produkcji mleka dotyczyły: transportu wewnętrznego, utrzymania środków trwałych, lekarstw i obsługi weterynaryjnej oraz ubezpieczeń nieobowiązkowych. Jednakże gospodarstwa mleczne, chcąc osiągać wysoką opłacalność produkcji, muszą poszukiwać oszczędności w każdej wysokości i we wszystkich rodzajach kosztów.
pub/4_1_85.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Juszczyk, Sławomir. "THE METHOD OF KEY FACTORS OF SUCCESS AND POSSIBILITIES OF REDUCING MILK PRODUCTION COSTS IN SPECIALIZED FARMS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 4.1 (2005): 85–92.
APA (2005). THE METHOD OF KEY FACTORS OF SUCCESS AND POSSIBILITIES OF REDUCING MILK PRODUCTION COSTS IN SPECIALIZED FARMS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 4 (1), 85–92
ISO 690 JUSZCZYK, Sławomir. THE METHOD OF KEY FACTORS OF SUCCESS AND POSSIBILITIES OF REDUCING MILK PRODUCTION COSTS IN SPECIALIZED FARMS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2005, 4.1: 85–92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume4/issue1/abstract-85.html