SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 4 (1) 2005 str. 93–104

Radosław Lewandowski

HANDEL POLSKI Z KRAJAMI TRZECIMI NA RYNKU WOŁOWINY I CIELĘCINY W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

słowa kluczowe: unia celna, rynek wołowiny i cielęciny, wywóz, refundacje do wywozu, Agencja Rynku Rolnego
abstrakt: Celem opracowania jest charakterystyka zasad handlu zagranicznego z krajami trzecimi produktami rolno-spożywczymi, w tym w szczególności w ramach wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny. Ze względu na duże zainteresowanie wśród polskich przedsiębiorców oraz złożoność tematu szczególny nacisk położono na omówienie podstawowych zagadnień proceduralnych związanych z wywozem oraz dopłatami do eksportu wołowiny i cielęciny. Od dnia akcesji zainteresowanie wywozem z refundacją polskiej wołowiny do krajów trzecich wykazuje tendencję rosnącą. Stawki dopłat do wywozu były niezmienne do dnia 16 czerwca 2005 r., kiedy to zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2005 ustalające nowe, niższe o 20% stawki refundacji.
pub/4_1_93.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lewandowski, Radosław. "POLISH EXTERNAL TRADE WITH THE THIRD COUNTRIES IN THE BEEF AND VEAL SECTOR WITHIN COMMON AGRICULTURAL POLICY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 4.1 (2005): 93–104.
APA (2005). POLISH EXTERNAL TRADE WITH THE THIRD COUNTRIES IN THE BEEF AND VEAL SECTOR WITHIN COMMON AGRICULTURAL POLICY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 4 (1), 93–104
ISO 690 LEWANDOWSKI, Radosław. POLISH EXTERNAL TRADE WITH THE THIRD COUNTRIES IN THE BEEF AND VEAL SECTOR WITHIN COMMON AGRICULTURAL POLICY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2005, 4.1: 93–104.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume4/issue1/abstract-93.html