SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (2) 2007 str. 123–130

Jan Siekierski

WKŁAD LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE EKONOMII W ROZWÓJ NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

słowa kluczowe: ekonomia, fizjokratyzm, nauki ekonomiczno-rolnicze, Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
abstrakt: Opracowanie przedstawia wkład noblistów w dziedzinie ekonomii w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych. W świetle dużego zróżnicowania nauk ekonomicznych i rolniczych swoje podejście wobec tego typu nauk prezentowali fizjokraci, przedstawiciele nauk klasycznych i neoklasycznych. W artykule zaprezentowano poglądy m.in. takich noblistów, jak: Tinbergen, Frisch, Kuznets. Do szczególnie zasłużonych w tym zakresie należy Schultz, który otrzymał Nagrodę Nobla w 1979 r. wraz z Lewisem.
pub/6_2_123.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_123.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Siekierski, Jan. "CONTRIBUTION OF THE NOBEL PRIZE LAUREATES IN ECONOMICS IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND AGRICULTURAL SCIENCES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.2 (2007): 123–130.
APA (2007). CONTRIBUTION OF THE NOBEL PRIZE LAUREATES IN ECONOMICS IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND AGRICULTURAL SCIENCES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (2), 123–130
ISO 690 SIEKIERSKI, Jan. CONTRIBUTION OF THE NOBEL PRIZE LAUREATES IN ECONOMICS IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND AGRICULTURAL SCIENCES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.2: 123–130.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue2/abstract-123.html