SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (2) 2007 str. 131–142

Olga Stefko

INWESTYCJE ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA A ZMIANY W GOSPODARSTWACH PRODUKUJĄCYCH WARZYWA

słowa kluczowe: ogrodnictwo, warzywa, źródła finansowania, inwestycje
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań zawartych w pracy doktorskiej pt. Inwestycje oraz źródła finansowania a zmiany w gospodarstwach produkujących warzywa, wykonanej w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Głównym celem było określenie podejmowanych kierunków inwestowania i źródeł ich finansowania, jak również zidentyfikowanie przyczyn, dla których producenci warzyw decydowali się na podjęcie działalności inwestycyjnej bądź z niej rezygnowali. Badania przeprowadzono wśród celowo wybranej grupy gospodarstw uprawiających warzywa polowe z rejony Środy Wielkopolskiej i szklarniowe z okolic Pleszewa.
pub/6_2_131.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_131.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stefko, Olga. "INVESTMENTS AND FINANCIAL SOURCES VERSUS CHANGES IN FARMS GROWING VEGETABLES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.2 (2007): 131–142.
APA (2007). INVESTMENTS AND FINANCIAL SOURCES VERSUS CHANGES IN FARMS GROWING VEGETABLES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (2), 131–142
ISO 690 STEFKO, Olga. INVESTMENTS AND FINANCIAL SOURCES VERSUS CHANGES IN FARMS GROWING VEGETABLES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.2: 131–142.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue2/abstract-131.html