SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (2) 2007 str. 15–26

Eugenia Czernyszewicz

WPŁYW NIEKTÓRYCH CECH KONSUMENTÓW NA ZAKUPY I SPOŻYCIE OWOCÓW POŁUDNIOWYCH W LUBLINIE

słowa kluczowe: zachowanie konsumentów, spożycie, owoce południowe
abstrakt: Celem pracy było poznanie oraz ocena wpływu niektórych cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych na zakupy i spożycie owoców południowych. Występowanie współzależności oraz jej siłę i charakter analizowano na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2006 r. wśród mieszkańców Lublina. Udowodniono statystycznie istotny wpływ niektórych cech konsumentów, jak płeć, wiek, wykształcenie, dochody, źródła dochodów, typ rodziny na zakupy i spożycie owoców południowych, w tym bananów, mandarynek, pomarańczy i grapefruitów, w zakresie częstotliwości spożywania owoców, miejsc zakupu oraz wielkości jednorazowych zakupów.
pub/6_2_15.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Czernyszewicz, Eugenia. "THE EFFECT OF SOME CONSUMER FEATURES ON PURCHASE AND CONSUMPTION OF EXOTIC FRUITS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.2 (2007): 15–26.
APA (2007). THE EFFECT OF SOME CONSUMER FEATURES ON PURCHASE AND CONSUMPTION OF EXOTIC FRUITS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (2), 15–26
ISO 690 CZERNYSZEWICZ, Eugenia. THE EFFECT OF SOME CONSUMER FEATURES ON PURCHASE AND CONSUMPTION OF EXOTIC FRUITS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.2: 15–26.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue2/abstract-15.html