SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (2) 2007 str. 27–35

Joanna Dynowska, Emil Rudowicz

ODDZIAŁYWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROZWÓJ LOKALNY GMIN

słowa kluczowe: samorząd terytorialny, rozwój lokalny, polityka lokalna, fi nanse jednostek samorządu terytorialnego
abstrakt: W opracowaniu poruszono zagadnienia dotyczące rozwoju lokalnego. Szczególną uwagę skupiono na gminnym samorządzie terytorialnym oraz instrumentach, za pomocą których kreowana jest lokalna polityka. Wskazane zostały główne obszary oddziaływania jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto analizie poddano aspekty finansowe gmin w Polsce oraz strukturę ich dochodów. Wskazane zostały główne czynniki, które wpływają na wielkość budżetu gminy. Poddano analizie transfery zewnętrzne kierowane do gmin z budżetu państwa w latach 1997–2006. Dodatkowo pokazano udział jednostek samorządu terytorialnego w podatkach centralnych PIT i CIT w latach 2004-2007.
pub/6_2_27.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dynowska, Joanna, and Emil Rudowicz. "THE INFLUENCE OF TERITORIAL SELF-GOVERNMENT ON THE LOCAL DEVELOPMENT OF COMMUNES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.2 (2007): 27–35.
APA (2007). THE INFLUENCE OF TERITORIAL SELF-GOVERNMENT ON THE LOCAL DEVELOPMENT OF COMMUNES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (2), 27–35
ISO 690 DYNOWSKA, Joanna, RUDOWICZ, Emil. THE INFLUENCE OF TERITORIAL SELF-GOVERNMENT ON THE LOCAL DEVELOPMENT OF COMMUNES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.2: 27–35.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue2/abstract-27.html