SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (2) 2007 str. 5–14

Aneta Bełdycka-Bórawska, Piotr Bórawski

POLITYKA CENOWA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

słowa kluczowe: polityka cenowa, ostateczni nabywcy produktów, ceny produktów, konkurencja, przedsiębiorstwa
abstrakt: Głównym celem badań było poznanie polityki cenowej małych i średnich przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim. Badania przeprowadzono w 2006 r. w grupie 240 małych i średnich przedsiębiorstw, które podzielono ze względu na rodzaj działalności. Przedmiotem badań były: cele polityki cenowej przedsiębiorstw, ostateczni nabywcy wyrobu, poziom cen produktów w relacji do cen konkurencji, błędy popełniane przy ustalaniu cen. Przeprowadzone badania wskazały na różne strategie cenowe przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwach handlowych oraz wielobranżowych głównym celem polityki cenowej był wzrost sprzedaży, natomiast przedsiębiorstwa produkcyjne skoncentrowane były na maksymalizacji zysku. W grupie przedsiębiorstw usługowych najwięcej wskazało na jakość produktu jako główną determinantę ceny. Większość produktów badanych przedsiębiorstw była na takim samym lub niższym poziomie cenowym w porównaniu do konkurencyjnych fi rm.
pub/6_2_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bełdycka-Bórawska, Aneta, and Piotr Bórawski. "PRICING POLICY OF SMALL AND MEDIUM-SEIZED ENTERPRISES BASED ON THE EXAMPLE OF WARMIA NAD MAZURY PROVINCE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.2 (2007): 5–14.
APA (2007). PRICING POLICY OF SMALL AND MEDIUM-SEIZED ENTERPRISES BASED ON THE EXAMPLE OF WARMIA NAD MAZURY PROVINCE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (2), 5–14
ISO 690 BEłDYCKA-BóRAWSKA, Aneta, BóRAWSKI, Piotr. PRICING POLICY OF SMALL AND MEDIUM-SEIZED ENTERPRISES BASED ON THE EXAMPLE OF WARMIA NAD MAZURY PROVINCE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.2: 5–14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue2/abstract-5.html