SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (2) 2007 str. 61–70

Iwona Kowalczuk

ZACHOWANIA NABYWCZE NA RYNKU ŻYWNOŚCI OSÓB W ŚREDNIM I STARSZYM WIEKU

słowa kluczowe: rynek żywności, zachowania nabywcze, konsumenci w średnim i starszym wieku
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego na temat zachowań nabywczych na rynku żywności osób powyżej 50. roku życia. Badanie zrealizowano na terenie woj. mazowieckiego w 2006 r. na próbie 100 respondentów. Jego problematyka obejmowała takie zagadnienia, jak: częstotliwość, miejsca i czas dokonywania zakupów żywności, różnice w realizacji zakupów okresowych i codziennych, uwarunkowania wyboru placówek handlowych, czynniki warunkujące wybór poszczególnych produktów żywnościowych, stosunek badanych do nowych produktów żywnościowych, wpływ promocji na zachowania nabywcze respondentów. Przeprowadzone analizy pozwoliły na zdefiniowanie różnic w zachowaniach nabywczych respondentów w wieku 50−59 lat i starszych.
pub/6_2_61.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalczuk, Iwona. "SHOPPING BEHAWIOUR ON THE FOOD MARKET OF MIDDLE-AGED AND OLDER PEOPLE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.2 (2007): 61–70.
APA (2007). SHOPPING BEHAWIOUR ON THE FOOD MARKET OF MIDDLE-AGED AND OLDER PEOPLE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (2), 61–70
ISO 690 KOWALCZUK, Iwona. SHOPPING BEHAWIOUR ON THE FOOD MARKET OF MIDDLE-AGED AND OLDER PEOPLE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.2: 61–70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue2/abstract-61.html