SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (2) 2007 str. 71–80

Stanisław Stańko, Radosław Lewandowski

TENDENCJE ZMIAN NA RYNKU WOŁOWINY I CIELĘCINY W POLSCE W LATACH 1990−2006

słowa kluczowe: Polska, wołowina i cielęcina, pogłowie, produkcja, ceny skupu, spożycie, tendencje
abstrakt: Celem opracowania jest zobrazowanie kierunków i wielkości zmian na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce w latach 1990−2006, głównie w odniesieniu do pogłowia bydła, produkcji, handlu zagranicznego, spożycia i poziomu cen mięsa wołowego i cielęcego. Konieczność restrukturyzacji sektora mlecznego w kraju wymusza poszukiwanie alternatywnych rozwiązań pozwalających na dalsze prowadzenie działalności rolniczej opartej na istniejącej w gospodarstwach infrastrukturze. Jedną z możliwości jest chów bydła o mięsnym kierunku użytkowania. Sektor ten wymaga jednak odpowiedniego wsparcia ze strony rządu, ale również zacieśnienia współpracy pomiędzy producentami a przetwórcami wołowiny i cielęciny celem wzmocnienia ich pozycji rynkowej.
pub/6_2_71.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stańko, Stanisław, and Radosław Lewandowski. "TRENDS IN THE POLISH BEEF AND VEAL MARKET IN YEARS 1990−2006." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.2 (2007): 71–80.
APA (2007). TRENDS IN THE POLISH BEEF AND VEAL MARKET IN YEARS 1990−2006. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (2), 71–80
ISO 690 STAńKO, Stanisław, LEWANDOWSKI, Radosław. TRENDS IN THE POLISH BEEF AND VEAL MARKET IN YEARS 1990−2006. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.2: 71–80.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue2/abstract-71.html