SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 105–113

Katarzyna Szmidt

MOŻLIWOŚCI PRZEZNACZENIA SŁOMY NA CELE ENERGETYCZNE W OPINII ROLNIKÓW REGIONU LUBELSKIEGO

słowa kluczowe: energia ze słomy, produkcja słomy, koszty energii
abstrakt: Celem artykułu było oszacowanie skali produkcji słomy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego, w celu ustalenia bilansu słomy oraz ilości, jaka może być przeznaczona na cele energetyczne. Przeprowadzono analizę porównawczą kosztów produkcji energii ze słomy oraz z innych źródeł. Przedstawiono także opinie użytkowników domów z zainstalowanymi piecami na słomę w porównaniu z opiniami osób stosujących tradycyjne rozwiązania energetyczne.
pub/6_3_105.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szmidt, Katarzyna. "POSSIBILITIES OF UTILIZATION OF STRAW FOR ENERGETIC PURPOSES IN THE OPINION OF FARMERS FROM LUBLIN REGION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 105–113.
APA (2007). POSSIBILITIES OF UTILIZATION OF STRAW FOR ENERGETIC PURPOSES IN THE OPINION OF FARMERS FROM LUBLIN REGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 105–113
ISO 690 SZMIDT, Katarzyna. POSSIBILITIES OF UTILIZATION OF STRAW FOR ENERGETIC PURPOSES IN THE OPINION OF FARMERS FROM LUBLIN REGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 105–113.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-105.html