SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 11–21

Tomasz W. Bralewski, Roman Hołubowicz

SPRZEDAŻ OSOBISTA, PROMOCJA DODATKOWA ORAZ BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO ELEMENT PROMOCJI OGRODNICZYCH FIRM NASIENNYCH NA RYNKU POLSKIM

słowa kluczowe: sprzedaż osobista, promocja dodatkowa, budowanie pozytywnego wizerunku firmy, rynek nasion, firma nasienna
abstrakt: Badania przeprowadzono w latach 2001–2005 w celu określenia ważności sprzedaży osobistej, promocji dodatkowej oraz budowania pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa jako elementów promocji ogrodniczych firm nasiennych na rynku polskim. Sprzedaż osobista w czynnościach marketingowych w firmach nasiennych miała 2 formy: pasywna i aktywną. Stosowano ja wyłącznie w kontaktach z ogrodnikami profesjonalistami. Promocja dodatkowa obejmowała wiele działań, często stosowanych równocześnie. W przypadku ogrodników amatorów najczęściej stosowanym zabiegiem było zwiększenie masy nasion w torebce przy zachowaniu tej samej ceny. Dla ogrodników profesjonalistów, najczęściej organizowaną formą promocji dodatkowej było organizowanie „Dni Pola”. Szczególnie dotyczyło to przedstawicielstw firm zagranicznych działających na polskim rynku.. Kolejnymi formami były targi i wystawy branżowe. Podstawową formą promocji dla hurtowników były upusty ceny nasion ustalane na podstawie wyników sprzedaży w poprzednim roku. Badane firmy zawracały też uwagę na budowanie swojego pozytywnego wizerunku przez stosowanie rozmaitych działań.
pub/6_3_11.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bralewski, Tomasz W., and Roman Hołubowicz. "PERSONAL SALES, ADDITIONAL PROMOTION, PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY AS ELEMENTS OF HORTICULTURAL SEED COMPANIES’ PROMOTION ON THE POLISH MARKET." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 11–21.
APA (2007). PERSONAL SALES, ADDITIONAL PROMOTION, PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY AS ELEMENTS OF HORTICULTURAL SEED COMPANIES’ PROMOTION ON THE POLISH MARKET. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 11–21
ISO 690 BRALEWSKI, Tomasz W., HOłUBOWICZ, Roman. PERSONAL SALES, ADDITIONAL PROMOTION, PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY AS ELEMENTS OF HORTICULTURAL SEED COMPANIES’ PROMOTION ON THE POLISH MARKET. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 11–21.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-11.html