SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 121–128

Ewa Tyran

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE JAKO WAŻNA CZĘŚĆ OFERTY TURYSTYKI WIEJSKIEJ

słowa kluczowe: produkty regionalne i tradycyjne, turystyka wiejska, agroturystyka. oferta turystyczna
abstrakt: Rosnące zainteresowanie spędzaniem wolnego czasu na obszarach wiejskich stanowi szansę dla obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym również dla gospodarstw rolnych, na wytworzenie dochodu poprzez świadczenie szeroko rozumianych usług turystycznych. Badania wykazują, że wyżywienie jest ważne dla osób przebywających na wypoczynku. Tradycyjne produkty i dania regionalne stanowić mogą część niepowtarzalnej oferty turystycznej lub same w sobie być magnesem przyciągającym klientów. Unia Europejska stworzyła systemy chroniące tradycyjne produkty regionalne. Polska posiada szeroką gamę produktów regionalnych i tradycyjnych – należy zadbać o ich rejestrację oraz wykorzystanie w ofercie turystycznej. Badania przeprowadzone wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych w powiatach czorsztyńskim, wadowickim, andrychowskim i bocheńskim wskazują na rosnące zainteresowanie, znajomość i zastosowanie produktów i dań regionalnych w ofercie dla turystów. Badania mieszkańców miast – Tarnowa i Nowego Sącza wskazują na dość słabą znajomość produktów i dań regionalnych, ale wyrażali oni gotowość poznania tego rodzaju produktów.
pub/6_3_121.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_121.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tyran, Ewa. "REGIONAL AND TRADITIONAL PRODUCTS AS AN IMPORTANT PART OF RURAL TOURISM OFFER." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 121–128.
APA (2007). REGIONAL AND TRADITIONAL PRODUCTS AS AN IMPORTANT PART OF RURAL TOURISM OFFER. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 121–128
ISO 690 TYRAN, Ewa. REGIONAL AND TRADITIONAL PRODUCTS AS AN IMPORTANT PART OF RURAL TOURISM OFFER. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 121–128.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-121.html