SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 23–31

Gyula Dud&#225,s

FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI PRODUCENCKICH W SEKTORZE OWOCÓW I WARZYW W UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: sektor owoców i warzyw, organizacje producenckie, Unia Europejska, Węgry, dodatkowe powiązania
abstrakt: W Unii Europejskiej rentowne organizacje producenckie stanowią kluczowy instrument regulacji sektora owoców i warzyw. Pomimo jednakowych standardów europejskich, funkcjonowanie organizacji producenckich przedstawia pewne zróżnicowanie w krajach członkowskich UE. Dotyczy to głównie liczby członków, obrotu i formy prawnej organizacji. W UE-15 rozwój organizacji producenckich rozpoczął się wiele dekad wcześniej, dlatego nowe kraje członkowskie, w tym Węgry, otrzymują pewne wsparcie w tym zakresie. Obecnie zasady regulacji tego sektora są dyskutowane i nowe standardy zostaną wprowadzone od 2008 r. W rezultacie rekompensaty UE przewiduje wzrost liczby organizacji producenckich w celu poprawienia pozycji przetargowej rolników w stosunku do detalistów, jak również spowodowania użycia przyjaznych środowisku technologii uprawy. W artykule przedstawiono główne cele regulacji oraz reformy. Ponadto, zbadano cechy organizacji producenckich w Unii Europejskiej, w tym na Węgrzech. Zbadano również sposoby umacniania roli i pozycji organizacji producenckich, m.in. poprzez tworzenie dodatkowych powiązań.
pub/6_3_23.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dud&#s, Gyula. "THE OPERATION OF THE PRODUCER ORGANIZATIONS IN THE FRUIT AND VEGETABLE SECTOR IN THE EUROPEAN UNION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 23–31.
APA (2007). THE OPERATION OF THE PRODUCER ORGANIZATIONS IN THE FRUIT AND VEGETABLE SECTOR IN THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 23–31
ISO 690 DUD&#S, Gyula. THE OPERATION OF THE PRODUCER ORGANIZATIONS IN THE FRUIT AND VEGETABLE SECTOR IN THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 23–31.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-23.html