SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 3–10

V&#283,ra Be&#269,v&#225,&#345, ov&#225,

PERSPEKTYWY WPŁYWU PŁATNOŚCI ODDZIELONYCH OD PRODUKCJI NA ZMIANY STRUKTURALNE WE WSPÓŁCZESNEJ PRODUKCJI ROLNEJ

słowa kluczowe: agrobiznes, przedsiębiorstwo rolnicze, polityka rolna, konkurencyjność, płatności oddzielone, zmiany strukturalne
abstrakt: Treść artykułu koncentruje się na zastosowaniu płatności bezpośrednich w polityce rolnej oraz potencjalnego wpływu tego rodzaju transferu na proces podejmowania decyzji przez rolnika.
pub/6_3_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA ov&#, V&#ra Be&#v&#&#. "POTENTIALITIES FOR DECOUPLED PAYMENTS TO AFFECT STRUCTURAL CHANGES IN CONTEMPORARY PRODUCTION AGRICULTURE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 3–10.
APA (2007). POTENTIALITIES FOR DECOUPLED PAYMENTS TO AFFECT STRUCTURAL CHANGES IN CONTEMPORARY PRODUCTION AGRICULTURE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 3–10
ISO 690 OV&#, V&#ra Be&#v&#&#. POTENTIALITIES FOR DECOUPLED PAYMENTS TO AFFECT STRUCTURAL CHANGES IN CONTEMPORARY PRODUCTION AGRICULTURE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 3–10.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-3.html