SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 33–40

Katalin Huzdik

TENDENCJE MIGRACYJNE W PAŃSTWACH WSCHODNIOEUROPEJSKICH PO AKCESJI DO UE

słowa kluczowe: migracja, Unia Europejska, współczynnik migracji netto
abstrakt: Na początku XXI w. Unia Europejska staje w obliczu największego wyzwania w jej całej historii. Proces rozszerzania UE powoduje powstawanie wielu problemów, spośród których jako najważniejszy należy wskazać swobodny przepływ osób. Przed rozszerzeniem UE o państwa wschodnioeuropejskie wielu obywateli UE obawiało się nieprzebranej fali migracji zarobkowej. Spowodowało to w krajach członkowskich zaostrzenie przepisów rynku pracy dla potencjalnych imigrantów. Jednocześnie, państwa wschodnio i środkowoeuropejskie otrzymały bezprecedensową szansę wprowadzenia ograniczeń dla siły roboczej napływającej z unijnej piętnastki. W artykule poszukuje się odpowiedzi na następujące pytania: dlaczego Unia Europejska była zaniepokojona swobodnym przepływem osób, jak liczba wschodnio- i środkowoeuropejskich obywateli zmieniła się oraz jak zmieniła się liczba obcokrajowców na Węgrzech. Odpowiedzi na pytania zostały sformułowane na podstawie doświadczeń z poprzednich rozszerzeń UE, jak również danych UE dotyczących siły roboczej i migracji.
pub/6_3_33.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Huzdik, Katalin. "MIGRATION TRENDS IN THE EASTERN-EUROPEAN COUNTRIES AFTER THE ACCESSION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 33–40.
APA (2007). MIGRATION TRENDS IN THE EASTERN-EUROPEAN COUNTRIES AFTER THE ACCESSION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 33–40
ISO 690 HUZDIK, Katalin. MIGRATION TRENDS IN THE EASTERN-EUROPEAN COUNTRIES AFTER THE ACCESSION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 33–40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-33.html