SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 41–48

Jaroslav J&#225,nsk&#253,, Petr Nov&#225,k

PORÓWNANIE CZESKICH I AUSTRIACKICH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH PO AKCESJI DO UE

słowa kluczowe: przedsiębiorstwo rolnicze, akcesja do UE, konkurencyjność przedsiębiorstwa rolniczego
abstrakt: Akcesja Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej wiąże się z warunkami wspólnej polityki rolnej oraz systemem płatności bezpośrednich. Progresywna forma płatności bezpośrednich została ustalona na lata 2004–2007. Płatności te stanowią 25–30% – 35–40% kwoty płatności bezpośrednich w UE-15 oraz coroczny dziesięcioprocentowy wzrost z możliwością powiększenia o kolejne 30% z budżetu krajowego, maksymalnie do 100% kwoty EU-15. Wpływ płatności bezpośrednich na działalność gospodarczą przedsiębiorstw rolniczych obliczany jest jako poziom płatności na 1 ha UR, na 1 DJP albo na liczbę zwierząt konkretnego gatunku. Wpływ ten znajduje także odzwierciedlenie w sytuacji finansowej czeskich przedsiębiorstw po akcesji do EU. Artykuł oparty jest na konkretnym przykładzie przedsiębiorstwa rolniczego prowadzącego działalność w Czechach oraz przedsiębiorstwa działającego na zbliżonych warunkach w Austrii, w regionie Niederösterreich.
pub/6_3_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA J&#nsk&#, Jaroslav, and Petr Nov&#k. "THE COMPARISON OF CZECH AND AUSTRIAN AGRARIAN ENTERPRISES AFTER THE ACCESSION TO THE EU." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 41–48.
APA (2007). THE COMPARISON OF CZECH AND AUSTRIAN AGRARIAN ENTERPRISES AFTER THE ACCESSION TO THE EU. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 41–48
ISO 690 J&#NSK&#, Jaroslav, NOV&#K, Petr. THE COMPARISON OF CZECH AND AUSTRIAN AGRARIAN ENTERPRISES AFTER THE ACCESSION TO THE EU. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 41–48.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-41.html