SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 49–53

Renata Januszewska, Jacques Viaene

STRATEGICZNA ORIENTACJA W TURYSTYCE MAŁOPOLSKI POPRZEZ PRODUKTY REGIONALNE

słowa kluczowe: strategiczna orientacja, Małopolska, regionalny, turystyka
abstrakt: Analiza SOR jest narzędziem umożliwiającym prowadzenie efektywnej polityki turystycznej w wymiarze regionalnym [McDonald 1992; Haberberg and Rieple 2001]. Polityka ta, będąc głównym obszarem zainteresowania projektu COTOUR, jest skoncentrowana na produkcie regionalnym rozumianym jako instrument rozwoju regionu. Pierwszym etapem analizy SOR jest analiza SWOT, a następnym wybór elementów opisanych w ramach SWOT, które są istotne dla celów badań. W przypadku projektu COTOUR zaistniała potrzeba wyboru takich czynników, które wpływają na rozwój turystyki z regionalnego punktu widzenia. W artykule zaprezentowano część badań związanych z unijnym projektem COTOUR w INTERREG IIIC (www.cotour.org).
pub/6_3_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Januszewska, Renata, and Jacques Viaene. "STRATEGIC ORIENTATION OF TOURISM IN MALOPOLSKA THROUGH REGIONAL PRODUCTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 49–53.
APA (2007). STRATEGIC ORIENTATION OF TOURISM IN MALOPOLSKA THROUGH REGIONAL PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 49–53
ISO 690 JANUSZEWSKA, Renata, VIAENE, Jacques. STRATEGIC ORIENTATION OF TOURISM IN MALOPOLSKA THROUGH REGIONAL PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 49–53.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-49.html