SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 55–63

Veronika Kelle

WPŁYW AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA GOSPODARSTWA ROLNE W GMINIE BÉKÉS

słowa kluczowe: finansowanie rolnictwa, subsydia Unii Europejskiej, produkt krajowy brutto
abstrakt: Do najważniejszych problemów przedsiębiorstw rolniczych należy zaliczyć brak wyposażenia i aktywów, finansujących produkcję i rozwój, jak również niski poziom dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Rządowe subsydia, kredyty preferencyjne i środki Unii Europejskiej odgrywają znaczące role w poprawie sytuacji finansowej rolników i we wprowadzaniu inwestycji. W ostatnich pięciu latach rolnicy mogą korzystać z krajowych, a od maja 2004 roku także z unijnych subsydiów oraz niskooprocentowanych kredytów. Na podstawie Narodowego Systemu Informacyjnego Rozwoju Kraju i Planowania w artykule ukazano intensywność wykorzystania subsydiów unijnych w regionie South Plain – Békés, koncentrując się na Programie Operacyjnym Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
pub/6_3_55.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kelle, Veronika. "EFFECT OF ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION ON FARMS OF BÉKÉS COUNTY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 55–63.
APA (2007). EFFECT OF ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION ON FARMS OF BÉKÉS COUNTY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 55–63
ISO 690 KELLE, Veronika. EFFECT OF ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION ON FARMS OF BÉKÉS COUNTY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 55–63.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-55.html