SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 65–73

Dariusz Koreleski

STANDARD ŻYCIA A JAKOŚĆ ŻYCIA

słowa kluczowe: standard życia, jakość życia, PKB, HDI, rozwój, postęp, percepcja, proces
abstrakt: Artykuł obejmuje zagadnienia istotne dla współczesnego rozwoju świata, a związane ze standardem życia i poczuciem jakości życia. Wskazano na odmienny charakter tych dwóch pojęć, prezentując ewentualne możliwości ich kwantyfikacji. Zróżnicowanie postrzegania jakości życia i standardu życia wskazuje na pewien relatywizm w tym zakresie.
pub/6_3_65.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Koreleski, Dariusz. "LIVING STANDARD VS LIFE QUALITY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 65–73.
APA (2007). LIVING STANDARD VS LIFE QUALITY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 65–73
ISO 690 KORELESKI, Dariusz. LIVING STANDARD VS LIFE QUALITY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 65–73.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-65.html