SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 75–83

Iwona Kowalska

PROBLEMY ALOKACJI BUDŻETOWEJ W ROZWOJU LOKALNEGO SYSTEMU OŚWIATY

słowa kluczowe: alokacja, subwencja, samorząd, oświata
abstrakt: Wyłączenie mechanizmu rynkowego pozwala państwu na alokację środków publicznych na realizację zadań z zakresu oświaty. Odpowiedzialność za jakość świadczonych usług oświatowych spoczywa w głównej mierze na jednostkach samorządu terytorialnego otrzymujących na ten cel środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawowym wyznacznikiem decentralizacji kompetencji jest jednak zasada adekwatności środków finansowych do przekazanych zadań. Celem artykułu jest próba uwypuklenia wad konstrukcyjnych części oświatowej subwencji ogólnej, które praktycznie uniemożliwiają udowodnienie realizacji zasady adekwatności środków do zadań.
pub/6_3_75.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalska, Iwona. "PROBLEMS OF BUDGET ALLOCATION IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL EDUCATION SYSTEM." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 75–83.
APA (2007). PROBLEMS OF BUDGET ALLOCATION IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL EDUCATION SYSTEM. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 75–83
ISO 690 KOWALSKA, Iwona. PROBLEMS OF BUDGET ALLOCATION IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL EDUCATION SYSTEM. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 75–83.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-75.html