SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 85–94

Aleksandra Kurek

EUREPGAP – ZASADY CERTYFIKACJI I ICH REALIZACJA W PRAKTYCE

słowa kluczowe: bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności, certyfi kat EUREPGAP, producenci warzyw pod szkłem, sieci supermarketów
abstrakt: W artykule omówiono genezę i zasady certyfi kacji systemu EUREPGAP, który może być wdrożony w gospodarstwach produkujących świeże owoce i warzywa, kwiaty cięte, zieloną kawę, mięso, ryby i owoce morza. System oceniono na podstawie wywiadów przeprowadzonych bezpośrednio w trzech dużych gospodarstwach ogrodniczych z województwa lubelskiego zajmujących się produkcją pomidorów i ogórków pod szkłem. Certyfi kat EUREPGAP jest wymagany przy dostawach świeżych owoców i warzyw do wszystkich większych sieci supermarketów na świecie. Jednocześnie certyfi kacja przynosi wiele korzyści ogrodnikom. Są one omówione w referacie na podstawie zebranych opinii rolników. Badani producenci rolni mówią też o kosztach wdrożenia i utrzymania systemu, o przesłankach wdrożenia go, i o trudnościach, jakie pojawiały się podczas certyfi kacji.
pub/6_3_85.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kurek, Aleksandra. "EUREPGAP – THE PRINCIPLES OF CERTIFICATION AND THEIR IMPLEMENTATION IN HORTICULTURAL HOLDINGS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 85–94.
APA (2007). EUREPGAP – THE PRINCIPLES OF CERTIFICATION AND THEIR IMPLEMENTATION IN HORTICULTURAL HOLDINGS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 85–94
ISO 690 KUREK, Aleksandra. EUREPGAP – THE PRINCIPLES OF CERTIFICATION AND THEIR IMPLEMENTATION IN HORTICULTURAL HOLDINGS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 85–94.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-85.html