SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 95–98

Petra &#352,&#225, Nov&#225,, Miroslav Samek, Lucie Vopalkova-Skalska

RYNEK PRODUKTÓW ORGANICZNYCH W REPUBLICE CZESKIEJ PO WEJŚCIU DO UE

słowa kluczowe: produkt organiczny, rynek, żywność, rolnictwo, Republika Czeska
abstrakt: Rolnictwo organiczne stanowi ważną część polityki rolnej czeskiego ministerstwa rolnictwa. Rolnictwo organiczne rozwija nowe szanse zatrudnienia na obszarach wiejskich jak również chroni środowisko naturalne. Rozwój rolnictwa organicznego stanowi szansę dla czeskich produktów organicznych na rynku europejskim z uwagi na rosnący na nie popyt. Od czasu wstąpienia Republiki Czeskiej do UE, znacznie pogłębiła się dysproporcja między eksportem do UE i eksportem do innych krajów. Czeski rynek nie jest tak dobrze rozwinięty i zaopatrzony w szeroką gamę produktów jak inne zachodnie rynki, ale ostatnio jego rozwój wskazuje na zmiany i poprawę sytuacji.
pub/6_3_95.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_95.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nov&#, Petra &#&#, et al. "MARKET OF ORGANIC PRODUCTS IN THE CZECH REPUBLIC AFTER ENTRANCE TO EU." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 95–98.
APA (2007). MARKET OF ORGANIC PRODUCTS IN THE CZECH REPUBLIC AFTER ENTRANCE TO EU. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 95–98
ISO 690 NOV&#, Petra &#&#, SAMEK, Miroslav, VOPALKOVA-SKALSKA, Lucie. MARKET OF ORGANIC PRODUCTS IN THE CZECH REPUBLIC AFTER ENTRANCE TO EU. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 95–98.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-95.html