SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 105–115

Agata Szewczyk

ANALIZA OPŁACALNOŚCI OUTSOURCINGU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA PRZYKŁADZIE LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG MLECZARSKICH

słowa kluczowe: outsourcing usług transportowych, mierniki efektywności transportu własnego i obcego, koszty transportu, wskaźniki rentowności handlowej, spółdzielnia mleczarska
abstrakt: W opracowaniu dokonano oceny opłacalności rozwiązań stosowanych przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich w zakresie transportu artykułów mleczarskich w latach 2001–2005. Oceny dokonano na podstawie analizy porównawczej kosztów transportu własnego LSUM z kosztami usług zewnętrznych firm przewozowych. Do pomiaru efektywności wprowadzenia outsourcingu usług transportowych w badanym przedsiębiorstwie wykorzystano także wskaźniki rentowności handlowej. Na podstawie badań stwierdzono, że zastosowanie outsourcingu w zakresie transportu jest bardziej opłacalne niż utrzymywanie własnego taboru.
pub/6_4_105.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szewczyk, Agata. "OUTSOURCING’S COST-BENEFIT ANALYSIS OF TRANSPORT SERVICES BASING UPON MILK COOPERATIVE IN LUBLIN." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 105–115.
APA (2007). OUTSOURCING’S COST-BENEFIT ANALYSIS OF TRANSPORT SERVICES BASING UPON MILK COOPERATIVE IN LUBLIN. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 105–115
ISO 690 SZEWCZYK, Agata. OUTSOURCING’S COST-BENEFIT ANALYSIS OF TRANSPORT SERVICES BASING UPON MILK COOPERATIVE IN LUBLIN. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 105–115.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-105.html