SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 125–131

Harun U&#231,ak

KIERUNKI ZMIAN W PRZEMYŚLE MIĘSNYM – PRODUKCJA, KONSUMPCJA, HANDEL

słowa kluczowe: przemysł mięsny, konsumpcja mięsa, produkcja, handel
abstrakt: W artykule poddano charakterystyce i ocenie poziom produkcji mięsa w świecie, a także trendy w rozmiarach tego rodzaju produkcji. Zauważono rosnący trend w produkcji mięsa w przeliczeniu na głowę mieszkańca w większości analizowanych krajów, mimo tego dla większości ludności jest to ciągle artykuł luksusowy. Obserwuje się wzrost produkcji i konsumpcji mięsa w większości krajów rozwijających się wraz ze wzrostem poziomu życia ich mieszkańców. Przewiduje się, że wzrost wydajności produkcji wpłynie na globalny rynek mięsa. Niektóre kraje rozwinięte mają względną ekonomiczną przewagę z powodu korzyści ekonomiki skali. W artykule charakteryzuje się globalne trendy w produkcji mięsa, w konsumpcji i handlu.
pub/6_4_125.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_125.pdf

Zapis do cytowania:

MLA U&#ak, Harun. "TRENDS IN MEAT INDUSTRY – PRODUCTION, CONSUMPTION AND TRADE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 125–131.
APA (2007). TRENDS IN MEAT INDUSTRY – PRODUCTION, CONSUMPTION AND TRADE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 125–131
ISO 690 U&#AK, Harun. TRENDS IN MEAT INDUSTRY – PRODUCTION, CONSUMPTION AND TRADE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 125–131.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-125.html