SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 13–18

Sławomir Jarka

ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW MLECZNYCH

słowa kluczowe: produkcja mleka, efektywność, towarowość
abstrakt: Badane jednostki specjalizowały się w produkcji mleka i dysponowały dobrej jakości środkami produkcji. Ich wartość w przeliczeniu na 1 ha UR wynosiła od 4800 do 5400 euro. Poziom zatrudnienia można uznać za relatywnie wysoki. Wynika to przede wszystkim z obranego kierunku produkcji. Z drugiej strony, wysokie zatrudnienie w przeliczeniu na 100 ha UR wskazuje na konieczność wzrostu skali produkcji. Najmniej paszy treściwej na 1 kg wyprodukowanego mleka zużywano w gospodarstwie o największej skali produkcji. Wynik ten świadczy o wysokim poziomie produkcji pasz objętościowych, dostarczających relatywnie tańszych składników odżywczych. Gospodarstwo o największej skali produkcji osiągnęło najwyższą produktywność mleka z pasz objętościowych. Z uzyskanych danych wynika, że wzrost efektywności głównej powierzchni paszowej był związany ze wzrostem skali produkcji i stosowaniem bardziej wydajnych technologii produkcji pasz.
pub/6_4_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jarka, Sławomir. "ANALYSIS OF FACTORS AFFECTED ON EFFICIENCY MILK FARMS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 13–18.
APA (2007). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTED ON EFFICIENCY MILK FARMS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 13–18
ISO 690 JARKA, Sławomir. ANALYSIS OF FACTORS AFFECTED ON EFFICIENCY MILK FARMS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 13–18.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-13.html