SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 19–27

Karol Kukuła

Z PROBLEMATYKI BADAŃ NAD STRUKTURĄ AGRARNĄ W POLSCE W UJĘCIU PRZESTRZENNYM

słowa kluczowe: struktura agrarna, struktura użytków rolnych, grupowanie województw
abstrakt: W pracy dokonano przestrzennej analizy czterech struktur: obszarowej, użytków rolnych, klas bonitacyjnych użytków rolnych oraz zasiewów. Obiektami przestrzennymi badania są województwa Polski. Do wyłonienia grup o podobnych strukturach wykorzystano metodę taksonomii struktur.
pub/6_4_19.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kukuła, Karol. "RESEARCH ON THE AGRARIAN STRUCTURE IN POLAND IN SPATIAL GRASP." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 19–27.
APA (2007). RESEARCH ON THE AGRARIAN STRUCTURE IN POLAND IN SPATIAL GRASP. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 19–27
ISO 690 KUKUłA, Karol. RESEARCH ON THE AGRARIAN STRUCTURE IN POLAND IN SPATIAL GRASP. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 19–27.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-19.html