SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 29–38

Wiesław Musiał

WARTOŚĆ GOSPODARCZA I PRZYRODNICZA EUROPEJSKICH GÓR

słowa kluczowe: obszary górskie Europy, kluczowe wartości gór, problemy demograficzne
abstrakt: Góry europejskie mają istotne znaczenie gospodarcze oraz przyrodnicze, zwłaszcza dla liczebności i różnorodności flory i fauny, nazywane są „niedocenionym ekologicznie kręgosłupem Europy”. Pomimo że poszczególne pasma górskie wykazują duże zróżnicowanie geograficzne i przyrodnicze i są położone w krajach o różnej polityce gospodarczej, to jednak tzw. kluczowe kwestie gór są podobne. Najistotniejszym współczesnym problemem europejskich obszarów górskich jest jednak podtrzymanie tkanki demograficznej, która stanowi warunek wyjściowy utrzymania przyrodniczej adekwatności i gospodarczego znaczenia gór.
pub/6_4_29.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Musiał, Wiesław. "ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL VALUE OF EUROPEAN MOUNTAINS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 29–38.
APA (2007). ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL VALUE OF EUROPEAN MOUNTAINS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 29–38
ISO 690 MUSIAł, Wiesław. ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL VALUE OF EUROPEAN MOUNTAINS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 29–38.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-29.html