SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 49–56

Wojciech Pizło

INSTYTUCJE W ŻYCIU SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM – ZAGADNIENIA METODYCZNE

słowa kluczowe: ekonomia instytucjonalna, nauki społeczne, metodyka badań ekonomicznych
abstrakt: W artykule zawarto wyniki studiów literaturowych dotyczących zagadnień metodycznych odnoszących się do starej i nowej ekonomii instytucjonalnej. Ekonomia instytucjonalna rozwija się od kilkudziesięciu lat. Współcześnie, po okresie marginalizacji teorii instytucjonalnej, kierunek ten zyskał nowe podejście interpretacyjne. Artykuł jest próbą skonfrontowania dwóch odmiennych interpretacji rzeczywistości ekonomicznej w ramach teorii instytucjonalnej. Wspólnym podejściem metodycznym jest m.in. interpretacja instytucji z punktu widzenia nauk społecznych. W artykule zaprezentowano przykład matrycy instytucjonalnej oraz modelu instytucjonalizacji jednostki jako narzędzia interpretacji procesów społecznych zachodzących w obszarze makro, mezo i mikro.
pub/6_4_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pizło, Wojciech. "INSTITUTIONS IN SOCIO-ECONOMIC LIFE – METHODOLOGICAL ISSUES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 49–56.
APA (2007). INSTITUTIONS IN SOCIO-ECONOMIC LIFE – METHODOLOGICAL ISSUES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 49–56
ISO 690 PIZłO, Wojciech. INSTITUTIONS IN SOCIO-ECONOMIC LIFE – METHODOLOGICAL ISSUES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 49–56.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-49.html