SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 5–12

Agnieszka Biernat-Jarka, Natalia Wyszyńska

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

słowa kluczowe: ochrona środowiska, Unia Europejska, finansowanie, województwo mazowieckie
abstrakt: Streszczenie: W artykule przedstawiono sposoby i źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego. W opracowaniu omówiono politykę ochrony środowiska, jej podstawy prawne i cele oraz system finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Przedstawiono także sposób wykorzystania środków finansowych na ochronę środowiska w województwie mazowieckim.
pub/6_4_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Biernat-Jarka, Agnieszka, and Natalia Wyszyńska. "SOURCES OF FINANCING THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN POLAND – CASE STUDY OF MAZOWSZE DISTRICT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 5–12.
APA (2007). SOURCES OF FINANCING THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN POLAND – CASE STUDY OF MAZOWSZE DISTRICT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 5–12
ISO 690 BIERNAT-JARKA, Agnieszka, WYSZYńSKA, Natalia. SOURCES OF FINANCING THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN POLAND – CASE STUDY OF MAZOWSZE DISTRICT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 5–12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-5.html