SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 57–62

Jacek Prochorowicz, Robert Rusielik

EFEKTYWNOŚĆ WZGLĘDNA PRODUKCJI ROŚLIN OLEISTYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH W EUROPIE I NA ŚWIECIE W 2005 ROKU

słowa kluczowe: DEA, efektywność produkcji, rzepak, soja, słonecznik
abstrakt: W artykule podjęto próbę przedstawienia efektywności produkcji różnych roślin oleistych w wybranych gospodarstwach z Europy zrzeszonych w międzynarodowej sieci gospodarstw porównawczych IFCN. W celu porównania efektywności zarówno przychody, jak i koszty zostały sprowadzone do wspólnej jednostki MtRE (Metric tonne Rapeseed Equivalent), a następnie przy wykorzystaniu metody DEA (Data Envelopment Analysis) obliczono efektywność poszczególnych upraw. Analiza efektywności wykazała, że produkcja soi oraz słonecznika może konkurować z produkcją rzepaku.
pub/6_4_57.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_57.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Prochorowicz, Jacek, and Robert Rusielik. "RELATIVE EFFICIENCY OF OILSEED CROPS PRODUCTION IN THE SELECTED FARMS IN EUROPE AND THE WORLD IN 2005." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 57–62.
APA (2007). RELATIVE EFFICIENCY OF OILSEED CROPS PRODUCTION IN THE SELECTED FARMS IN EUROPE AND THE WORLD IN 2005. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 57–62
ISO 690 PROCHOROWICZ, Jacek, RUSIELIK, Robert. RELATIVE EFFICIENCY OF OILSEED CROPS PRODUCTION IN THE SELECTED FARMS IN EUROPE AND THE WORLD IN 2005. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 57–62.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-57.html