SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 63–70

Janina Sawicka

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE I W POŁUDNIOWEJ DAKOCIE – BADANIA PORÓWNAWCZE

słowa kluczowe: przedsiębiorczość kobiet, badania porównawcze, Polska, Południowa Dakota
abstrakt: Celem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszym artykule jest ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorczości kobiet. Przedstawione zostały porównania wyników badań przeprowadzonych wg tego samego kwestionariusza wywiadu z dwiema grupami kobiet prowadzących małe firmy w Polsce i w Południowej Dakocie w USA. Mimo tak różnych uwarunkowań, ankietowane kobiety mają wiele wspólnego. Czynnikiem decydującym o sukcesie jest przede wszystkim ciężka praca bez względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Ważne są również pasja oraz wcześniejsze doświadczenie w biznesie. Powody podejmowania działalności to głównie cele finansowe. W badaniach amerykańskich nie potwierdziło się przekonanie, że otoczenie wiejskie negatywnie wpływa na przedsiębiorczość kobiet. W Polsce jednak nadal warunki dla przedsiębiorczości na wsi są postrzegane jako trudniejsze w porównaniu z miastem.
pub/6_4_63.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sawicka, Janina. "ENTREPRENEURSHIP OF RURAL WOMEN IN POLAND AND SOUTH DAKOTA – COMPARISONS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 63–70.
APA (2007). ENTREPRENEURSHIP OF RURAL WOMEN IN POLAND AND SOUTH DAKOTA – COMPARISONS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 63–70
ISO 690 SAWICKA, Janina. ENTREPRENEURSHIP OF RURAL WOMEN IN POLAND AND SOUTH DAKOTA – COMPARISONS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 63–70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-63.html