SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 83–93

Anna Skwara

TENDENCJE ZMIAN NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

słowa kluczowe: obszary wiejskie, zmiany demograficzne, procesy migracyjne, Polska
abstrakt: W artykule zawarto opis i diagnozę przeobrażeń społeczno-ekonomicznych zachodzących na obszarach wiejskich w Polsce po 1989 r., początku transformacji systemowej. Podjęto próbę oceny wpływu procesów demograficznych i społecznych na rozwój tych obszarów. Zmiany i kierunki zachodzących przeobrażeń miały zarówno wpływ stymulujący rozwój (np. sukcesywna poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców wsi), ale także go hamujący (takie jak rosnące bezrobocie, migracje mieszkańców itp.). W artykule poszukuje się źródeł i przyczyn społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zachodzących przeobrażeń.
pub/6_4_83.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Skwara, Anna. "CHANGES AT RURAL AREAS IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 83–93.
APA (2007). CHANGES AT RURAL AREAS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 83–93
ISO 690 SKWARA, Anna. CHANGES AT RURAL AREAS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 83–93.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-83.html