SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (1) 2008 str. 103–110

Marian Podstawka

OCENA EFEKTÓW DOCHODOWYCH SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE

słowa kluczowe: solidaryzm ubezpieczeniowy, system ubezpieczeń społecznych
abstrakt: W artykule poddano ocenie efekty dochodowe systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. System ten może realizować tzw. solidaryzm ubezpieczeniowy dla rolników i ludności zatrudnionej poza rolnictwem, czyli proporcjonalność obciążania dochodów składkami ubezpieczeniowymi poszczególnych grup społecznych. Może on także funkcjonować na zasadzie progresji. Solidaryzm ubezpieczeniowy rozpatrzono w dwóch aspektach: makroekonomicznym i mikroekonomicznym. Wyniki analizy wskazują, iż w aspekcie makroekonomicznym brak jest solidaryzmu wśród świadczeniobiorców wywodzących się z osób pracujących i prowadzących gospodarstwa rolne. Solidaryzm występuje wśród osób pracujących w rolnictwie i prowadzących działalność gospodarczą, jednak w gospodarstwach rolnych większych obszarowo udział składek na ubezpieczenie społeczne w ich dochodach stanowi zaledwie kilka procent.
pub/7_1_103.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podstawka, Marian. "INCOME EFFECTS OF THE SOCIAL INSURANCE SYSTEM IN POLAND – EVALUATION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.1 (2008): 103–110.
APA (2008). INCOME EFFECTS OF THE SOCIAL INSURANCE SYSTEM IN POLAND – EVALUATION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (1), 103–110
ISO 690 PODSTAWKA, Marian. INCOME EFFECTS OF THE SOCIAL INSURANCE SYSTEM IN POLAND – EVALUATION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.1: 103–110.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue1/abstract-103.html