SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (1) 2008 str. 123–133

Grzegorz Spychalski

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W POLSCE W KONTEKŚCIE REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, płatności bezpośrednie, ewolucja, system wsparcia
abstrakt: Artykuł przedstawia zasady przyznawania i obsługi administracyjnej płatności bezpośrednich w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Opis kampanii dopłat w latach 2004–2006 jest uzupełniony o charakterystykę polskiego modelu uwzględniającego dużą liczbę producentów i zmieniające się formy wsparcia gospodarstw. Przedstawiono podstawy prawne obecnego systemu dopłat i przebieg kampanii i ich realizacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z poziomem stawek dla różnych rodzajów upraw. Następnie opisano przewidywane zmiany sposobu naliczania dopłat w modelu Jednolitej Płatności dla gospodarstwa, które wprowadzają stopniowo wszystkie kraje UE . W podsumowaniu zaprezentowano możliwe kierunki ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej wpływające bezpośrednio na poziom i strukturę dopłat bezpośrednich.
pub/7_1_123.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_123.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Spychalski, Grzegorz. "DIRECT PAYMENTS IN POLAND IN THE CONTEXT OF COMMON AGRICULTURAL POLICY REFORM." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.1 (2008): 123–133.
APA (2008). DIRECT PAYMENTS IN POLAND IN THE CONTEXT OF COMMON AGRICULTURAL POLICY REFORM. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (1), 123–133
ISO 690 SPYCHALSKI, Grzegorz. DIRECT PAYMENTS IN POLAND IN THE CONTEXT OF COMMON AGRICULTURAL POLICY REFORM. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.1: 123–133.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue1/abstract-123.html