SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (1) 2008 str. 135–139

Beata Szczecińska

ZASTOSOWANIE METODY POSZUKIWANIA LOGARYTMU W ANALIZIE PRZYCZYNOWEJ WYNIKÓW FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO

słowa kluczowe: analiza przyczynowa, zysk netto, metoda logarytmu
abstrakt: Analiza przyczynowa umożliwia kształtowanie relacji przyczynowo- -skutkowych pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi w celu zrozumienia zmian i przygotowania podstaw decyzji dotyczących przyszłości. W analizie przyczynowej wyniki finanosowe mogą być obliczane jako efekt pomnożenia dwóch, trzech lub czterech czynników. W artykule zastosowano model czteroczynnikowy dla poziomu zysku netto, przy użyciu takich czynników, jak: zmiany w poziomie zatrudnienia, zmiany w wyposażeniu na pracownika oraz innych czynników jakościowych, jak produktywność majątku i rentowność sprzedaży. W celu określenia wpływu poszczególnych czynników, zastosowano metodę poszukiwania logarytmu, która cechuje się relatywną dokładnością wyników. Analiza dotyczy wybranych przedsiębiorstw sektora żywnościowego.
pub/7_1_135.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_135.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szczecińska, Beata. "THE APPLICATION OF THE METHOD OF LOGARITHM FINDING IN THE CAUSAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES OF THE FOOD SECTOR." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.1 (2008): 135–139.
APA (2008). THE APPLICATION OF THE METHOD OF LOGARITHM FINDING IN THE CAUSAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES OF THE FOOD SECTOR. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (1), 135–139
ISO 690 SZCZECIńSKA, Beata. THE APPLICATION OF THE METHOD OF LOGARITHM FINDING IN THE CAUSAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES OF THE FOOD SECTOR. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.1: 135–139.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue1/abstract-135.html