SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (1) 2008 str. 141–145

Bernd-Joachim Schuller

STANDARD ŻYCIA A JAKOŚĆ ŻYCIA – KOMENTARZ DO ARTYKUŁU DARIUSZA KORELESKIEGO

słowa kluczowe: Produkt krajowy brutto per capita, parytet siły nabywczej, wskaźnik rozwoju społecznego, jakość życia, ekonomiczny i społeczny standard życia, aspekt statyczny i dynamiczny
abstrakt: Autor poddaje dyskusji artykuł D. Koreleskiego pt. Standard życia a jakość życia, opublikowany w Acta Stientiarum Polonorum – Oeconomia 6(3). Celem komentarza jest dyskusja ze stanowiskiem autora komentowanej pracy, a następnie uzupełnienie go o dodatkowe aspekty.
pub/7_1_141.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_141.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Schuller, Bernd-Joachim. "LIVING STANDARD VS LIFE QUALITY BY DARIUSZ KORELESKI – A COMMENT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.1 (2008): 141–145.
APA (2008). LIVING STANDARD VS LIFE QUALITY BY DARIUSZ KORELESKI – A COMMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (1), 141–145
ISO 690 SCHULLER, Bernd-Joachim. LIVING STANDARD VS LIFE QUALITY BY DARIUSZ KORELESKI – A COMMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.1: 141–145.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue1/abstract-141.html