SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (1) 2008 str. 15–24

Piotr Bórawski

ROZWÓJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE

słowa kluczowe: gospodarstwa ekologiczne, powierzchnia gospodarstw ekologicznych, powierzchnia upraw gospodarstw ekologicznych
abstrakt: W Polsce ekologiczne rolnictwo rozwija się dynamicznie. Zwiększa ono dochody rolników, zachowując środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe. Rolnictwo ekologiczne opiera się na naturalnych metodach uprawy ziemi, które utrzymują jej żyzność i chronią zwierzęta. Największą korzyścią ze stosowania rolnictwa ekologicznego jest ochrona bioróżnorodności. Liczba gospodarstw ekologicznych zwiększyła się blisko dziesięciokrotnie w 2005 roku w porównaniu do 1999. Średnia powierzchnia gospodarstwa ekologicznego wynosiła 23 hektary i jest dużo większa w porównaniu do gospodarstwa tradycyjnego. Powierzchnia pod uprawami ekologicznymi uległa również zwiększeniu w 2005 roku. Zebrane informacje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdziły rozwój rolnictwa ekologicznego i wzrost liczby przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem produktów ekologicznych zarówno po, jak i przed akcesją Polski do Unii Europejskiej.
pub/7_1_15.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bórawski, Piotr. "ECOLOGICAL FARM DEVELOPMENT IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.1 (2008): 15–24.
APA (2008). ECOLOGICAL FARM DEVELOPMENT IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (1), 15–24
ISO 690 BóRAWSKI, Piotr. ECOLOGICAL FARM DEVELOPMENT IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.1: 15–24.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue1/abstract-15.html