SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (1) 2008 str. 33–44

Jacek Chotkowski

CZYNNIKI RYNKOWE W ROZWOJU ROLNICZEJ PRODUKCJI NASIENNEJ (NA PRZYKŁADZIE ZIEMNIAKA)

słowa kluczowe: produkcja nasienna, ziemniak, rynek, szanse i bariery rozwoju
abstrakt: Ziemniaki należą do takich gatunków, które doświadczyły największego spadku produkcji nasiennej w latach 1989–2006. Istnieje potrzeba uzasadnienia ekonomicznego odwrócenia malejącej tendencji w produkcji nasiennej i dwu-, trzykrotnego zwiększenia zużycia kwalifikowanych sadzeniaków w rolnictwie. W świetle przeprowadzonej analizy okazuje się, że głównymi barierami w odnowie produkcji nasiennej są takie czynniki popytowe, jak: rozmiar produkcji i dochodowość w rolnictwie, jakość sadzeniaków oraz poziom marketingu. Należy ograniczyć bariery, które hamują wzrost zaopatrzenia (dochodowość produkcji sadzeniaka, wymagania fitosanitarne, krótki cykl życia odmian uprawnych). W latach 2005–2006 nastąpił znaczący wzrost w cenach rynkowych sadzeniaków. Wyeliminowanie większości barier rozwoju rynku, omawianych w artykule, jest niezbędne do odbudowania produkcji nasiennej.
pub/7_1_33.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chotkowski, Jacek. "MARKET FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SEED PRODUCTION (ON THE EXAMPLE OF POTATO)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.1 (2008): 33–44.
APA (2008). MARKET FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SEED PRODUCTION (ON THE EXAMPLE OF POTATO). Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (1), 33–44
ISO 690 CHOTKOWSKI, Jacek. MARKET FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SEED PRODUCTION (ON THE EXAMPLE OF POTATO). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.1: 33–44.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue1/abstract-33.html