SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (1) 2008 str. 5–14

Agnieszka Biernat-Jarka, Ewa Grzymska

POZIOM INNOWACYJNOŚCI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

słowa kluczowe: sektor MSP, innowacyjność, innowacje
abstrakt: Głównym celem przeprowadzonych badań, których wyniki przedstawiono w niniejszym artykule, było pokazanie stanu innowacyjności firm z sektora MSP, działających na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Zaprezentowano także opinie przedsiębiorców, dotyczących wdrażanych przez nich innowacji, planów wdrożenia kolejnych, a z drugiej strony barier wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i niewiedzy przedsiębiorców na temat form wsparcia w zakresie wzrostu innowacyjności.
pub/7_1_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Biernat-Jarka, Agnieszka, and Ewa Grzymska. "THE LEVEL OF INNOVATIVENESS IN POLAND ON THE EXAMPLE OF ENTERPRISES FROM THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.1 (2008): 5–14.
APA (2008). THE LEVEL OF INNOVATIVENESS IN POLAND ON THE EXAMPLE OF ENTERPRISES FROM THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (1), 5–14
ISO 690 BIERNAT-JARKA, Agnieszka, GRZYMSKA, Ewa. THE LEVEL OF INNOVATIVENESS IN POLAND ON THE EXAMPLE OF ENTERPRISES FROM THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.1: 5–14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue1/abstract-5.html