SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (1) 2008 str. 59–65

Nina Drejerska, Janina Sawicka

BEZROBOCIE NA OBSZARACH WIEJSKICH JAKO PRZESZKODA ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO

słowa kluczowe: ludność wiejska, rynek pracy, bezrobocie
abstrakt: Celem artykułu jest prezentacja wybranych aspektów bezrobocia wśród ludności wiejskiej. Materiałem badawczym wykorzystanym w artykule są dane empiryczne stanowiące część projektu badawczego pt. Analiza i ocena sytuacji kobiet wiejskich na rynku pracy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, zrealizowanego w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW. Wnioski z badania obejmują kwestie wspólne dla wszystkich badanych regionów, ale wskazują również na czynniki różnicujące.
pub/7_1_59.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Drejerska, Nina, and Janina Sawicka. "UNEMPLOYMENT OF RURAL INHABITANTS AS A DISADVANTAGEOUS FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.1 (2008): 59–65.
APA (2008). UNEMPLOYMENT OF RURAL INHABITANTS AS A DISADVANTAGEOUS FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (1), 59–65
ISO 690 DREJERSKA, Nina, SAWICKA, Janina. UNEMPLOYMENT OF RURAL INHABITANTS AS A DISADVANTAGEOUS FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.1: 59–65.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue1/abstract-59.html