SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (1) 2008 str. 83–90

Agnieszka Ginter, Stanisław Szarek

SYTUACJA DOCHODOWA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW SKROBIOWYCH W POLSCE

słowa kluczowe: ziemniaki skrobiowe, efektywność, dochodowość
abstrakt: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych w Polsce ulegała obniżeniu. Należy zaznaczyć ścisłą zależność wpływów pieniężnych dla producentów ziemniaków skrobiowych od kursu Euro. Kurs ten w pierwszym roku członkostwa był korzystny, natomiast w kolejnych latach ukształtował się na poziomie niekorzystnym dla producentów. Czynnikami istotnie wpływającymi na wynik finansowy z produkcji ziemniaków skrobiowych były warunki klimatyczne, a przede wszystkim długotrwałe susze bądź nadmierne opady, które powodowały straty w uprawach polowych.
pub/7_1_83.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ginter, Agnieszka, and Stanisław Szarek. "INCOME SITUATION OF STARCH POTATOES PRODUCERS IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.1 (2008): 83–90.
APA (2008). INCOME SITUATION OF STARCH POTATOES PRODUCERS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (1), 83–90
ISO 690 GINTER, Agnieszka, SZAREK, Stanisław. INCOME SITUATION OF STARCH POTATOES PRODUCERS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.1: 83–90.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue1/abstract-83.html