SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (1) 2008 str. 91–101

Nassar Ali Grepay

ZNACZENIE ROLNICTWA W PROCESIE DYWERSYFIKACJI GOSPODARKI LIBIJSKIEJ

słowa kluczowe: Libia, sektor rolniczy, PKB
abstrakt: Celem pracy jest prezentacja znaczenia rolnictwa w procesie dywersyfikacji gospodarki libijskiej, co jest kwestią szczególnie ważną, biorąc pod uwagę wysoką zależność dochodu narodowego od ropy naftowej w tym kraju oraz możliwe problemy, na przykład w przypadku spadku cen tego surowca. Jednakże nawet w stosunkowo dobrze rozwijającym się rolnictwie libijskim można wskazać pewne trudności. Główne z nich to małe tempo wzrostu wytwarzanej produkcji rolniczej oraz niski udział tego sektora w tworzeniu produktu krajowego brutto. Przyczyny takiego stanu rzeczy zostały przedstawione jako wnioski z przeprowadzonych analiz.
pub/7_1_91.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grepay, Nassar Ali. "THE ROLE OF AGRICULTURAL SECTOR IN THE DIVERSIFICATION PROCESS OF LIBYAN ECONOMY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.1 (2008): 91–101.
APA (2008). THE ROLE OF AGRICULTURAL SECTOR IN THE DIVERSIFICATION PROCESS OF LIBYAN ECONOMY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (1), 91–101
ISO 690 GREPAY, Nassar Ali. THE ROLE OF AGRICULTURAL SECTOR IN THE DIVERSIFICATION PROCESS OF LIBYAN ECONOMY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.1: 91–101.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue1/abstract-91.html