SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (2) 2008 str. 103–113

Bolesław Wojtasik

ANALIZA WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA W RAMACH PROW W LATACH 2004–2006

słowa kluczowe: niekorzystne warunki gospodarowania, zasady dobrej praktyki rolniczej, gospodarstwo rolne
abstrakt: Przedmiotem artykułu była analiza przebiegu i realizacji działań na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Działania te miały na celu zapewnienie rozwoju gospodarstw rolnych, które położone były na obszarach charakteryzujących się trudnymi warunkami glebowo-klimatycznymi i demograficznymi. Wsparciem objęto 38,1% powierzchni użytków rolnych kraju i 46,7% wszystkich gospodarstw rolnych, które ubiegały się o dopłaty bezpośrednie. Z tytułu płatności rolnicy otrzymali w sumie 114,4 mld zł w 2004 r. i 89,2 mld zł w 2005 r., przy czym na jeden wniosek przypadała kwota 1,2 tys. zł. Rolnik otrzymując wsparcie zobowiązany był do przestrzegania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej.
pub/7_2_103.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wojtasik, Bolesław. "AGRICULTURAL ACTIVITY SUPPORT IN THE UNFAVOURABLE CONDITION AREA WITHIN THE RURAL AREAS DEVELOPMENT PROGRAMM IN 2004–2006." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.2 (2008): 103–113.
APA (2008). AGRICULTURAL ACTIVITY SUPPORT IN THE UNFAVOURABLE CONDITION AREA WITHIN THE RURAL AREAS DEVELOPMENT PROGRAMM IN 2004–2006. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (2), 103–113
ISO 690 WOJTASIK, Bolesław. AGRICULTURAL ACTIVITY SUPPORT IN THE UNFAVOURABLE CONDITION AREA WITHIN THE RURAL AREAS DEVELOPMENT PROGRAMM IN 2004–2006. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.2: 103–113.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue2/abstract-103.html