SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (2) 2008 str. 13–22

Krzysztof Zmarzłowski, Piotr Jałowiecki

OCENA ZRÓŻNICOWANIA STANU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE W UJĘCIU WOJEWÓDZKIM W LATACH 1999–2006

słowa kluczowe: stan szkolnictwa wyższego, metoda unitaryzacji zerowanej, współczynnik syntetyczny
abstrakt: Szkolnictwo wyższe w Polsce począwszy od 1990 r. przechodzi znaczące zmiany związane z przemianami ustrojowymi, społecznymi i gospodarczymi oraz z akcesją do Unii Europejskiej. W pracy dokonano oceny stanu szkolnictwa wyższego we wszystkich województwach w latach 1999–2006 przez obliczenie wartości syntetycznego współczynnika określającego ten stan. W zależności od wartości tego współczynnika wszystkie województwa podzielono na cztery kategorie. Ponadto przeanalizowano dynamikę przyrostu wartości współczynnika syntetycznego dla wszystkich województw w omawianym okresie.
pub/7_2_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zmarzłowski, Krzysztof, and Piotr Jałowiecki. "EVALUATION OF DIFFERENTIATION IN HIGH SCHOOL EDUCATION SYSTEM IN POLAND IN 1999–2006." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.2 (2008): 13–22.
APA (2008). EVALUATION OF DIFFERENTIATION IN HIGH SCHOOL EDUCATION SYSTEM IN POLAND IN 1999–2006. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (2), 13–22
ISO 690 ZMARZłOWSKI, Krzysztof, JAłOWIECKI, Piotr. EVALUATION OF DIFFERENTIATION IN HIGH SCHOOL EDUCATION SYSTEM IN POLAND IN 1999–2006. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.2: 13–22.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue2/abstract-13.html