SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (2) 2008 str. 23–35

Marzena Kacprzak, Teresa Mikulska

FRANCHISING W TURYSTYCE NA PRZYKŁADZIE BIURA PODRÓŻY TUI

słowa kluczowe: przedsiębiorstwo turystyczne, franchising, turystyka, biuro podróży, konsument
abstrakt: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z franchisingiem, jako jednym ze sposobów wpływających na rozwój rynku turystycznego. Systemy franchisingowe łączą w sobie zalety dużego przedsiębiorstwa z zaletami drobnych przedsiębiorstw, wykluczając przy tym ich wady. Sieci franchisingowe mogą dostarczać standardowych usług tej samej jakości, mogą reklamować się nie tylko w swoim regionie, mogą wcześniej rozpoznawać zmiany preferencji klienta oraz różnic regionalnych i zareagować na nie w odpowiedni sposób. Podmiotem badań była firma z branży turystycznej Biuro Podróży TUI.
pub/7_2_23.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kacprzak, Marzena, and Teresa Mikulska. "FRANCHISING IN TOURISM ON EXAMPLE OF THE TUI TRAVEL AGENCY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.2 (2008): 23–35.
APA (2008). FRANCHISING IN TOURISM ON EXAMPLE OF THE TUI TRAVEL AGENCY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (2), 23–35
ISO 690 KACPRZAK, Marzena, MIKULSKA, Teresa. FRANCHISING IN TOURISM ON EXAMPLE OF THE TUI TRAVEL AGENCY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.2: 23–35.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue2/abstract-23.html