SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (2) 2008 str. 37–54

Irena Łącka

SUKCES KONSOLIDACJI W POLSKIM SEKTORZE MIĘSNYM NA PRZYKŁADZIE PKM DUDA

słowa kluczowe: polski sektor mięsny, konsolidacja, PKM Duda, wyniki finansowe, strategia
abstrakt: Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało zaostrzenie konkurencji w polskim sektorze mięsnym. Swobodny przepływ kapitału i towarów powinien przyspieszyć konsolidację firm sektora w celu zwiększenia ich konkurencyjności na unijnym rynku. Pozytywnym przykładem działań konsolidacyjnych w sektorze mięsnym jest Polski Koncern Mięsny PKM Duda. Artykuł omawia historię powstania koncernu i jego teraźniejszość. Prezentuje strukturę podmiotu i obszary działalności. Polski Koncern Mięsny tworzą obecnie trzy segmenty: produkcyjny, dystrybucyjno-usługowy i hodowlany. Jego działalność koncentruje się wokół produkcji mięsa czerwonego. Wyspecjalizowany profil funkcjonowania poszczególnych spółek z Grupy zapewnia jej pionową integrację produkcji: odpowiednie zaplecze surowcowe, nowoczesną i wydajną technologię uboju oraz dystrybucję towarów. Autorka przedstawia wyniki finansowe przedsiębiorstwa za lata 2002–2007. Opisuje strategię rozwojową PKM Duda i jej efekty oraz czynniki sukcesu koncernu w przyszłości. Artykuł prezentuje także sugestie na temat przyszłości tego podmiotu i jego roli w sektorze mięsnym.
pub/7_2_37.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łącka, Irena. "THE SUCCESS OF CONSOLIDATION IN POLISH MEAT SECTOR ON THE EXAMPLE OF PKM DUDA." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.2 (2008): 37–54.
APA (2008). THE SUCCESS OF CONSOLIDATION IN POLISH MEAT SECTOR ON THE EXAMPLE OF PKM DUDA. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (2), 37–54
ISO 690 ŁąCKA, Irena. THE SUCCESS OF CONSOLIDATION IN POLISH MEAT SECTOR ON THE EXAMPLE OF PKM DUDA. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.2: 37–54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue2/abstract-37.html