SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (2) 2008 str. 5–12

Nina Drejerska

STATUS MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH NA RYNKU PRACY

słowa kluczowe: rynek pracy, mieszkańcy wsi, dwuzawodowość
abstrakt: Celem pracy jest prezentacja części wyników badań, uzyskanych w ramach projektu badawczego pt. Analiza i ocena sytuacji kobiet wiejskich na rynku pracy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmujących zagadnienia związane ze statusem mieszkańców wsi na rynku pracy, ich wykształceniem oraz zaangażowaniem w prace w gospodarstwie indywidualnym. Istotne znaczenie odgrywa w tym zakresie zjawisko dwuzawodowości, czyli łączenia pracy zawodowej poza gospodarstwem lub nawet prowadzenia własnej firmy z aktywnością w gospodarstwie rolnym. Zaprezentowano również strukturę statusów mieszkańców obszarów wiejskich w podziale regionalnym oraz z uwzględnieniem pochodzenia z powiatów o lepszej lub gorszej sytuacji w zakresie stopy bezrobocia oraz wartości PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
pub/7_2_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Drejerska, Nina. "RURAL INHABITANTS’ STATUS ON LABOUR MARKET." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.2 (2008): 5–12.
APA (2008). RURAL INHABITANTS’ STATUS ON LABOUR MARKET. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (2), 5–12
ISO 690 DREJERSKA, Nina. RURAL INHABITANTS’ STATUS ON LABOUR MARKET. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.2: 5–12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue2/abstract-5.html